Hammershus Fairtrade

Afrikansk kunsthåndværk og fair trade

Det bliver pengene brugt til i det Sydøstlige Ghana

ghana_boernperler

Jordløse bønder og enlige mødre - KROBODAN Ghana

Hammershus Fairtrade støtter jordløse bønder og enlige mødre i Yilo Krobo distriktet i de bjergrige områder i Eastern Region, Ghana.

Støtten er siden 2005 blevet givet igennem den ghanesiske NGO KROBODAN Ghana (Krobo Danish Association), der arbejder for at forbedre forholdene for Yilo-Krobo folket. Foreningen fokuserer primært på støtte til enlige mødre og jordløse bønder, som udgør de største og mest udsatte grupper i området.

Vi har støttet drift og intern styrkelse af foreningen, herunder uddannelse af personale, for at fremme selvstændighed og uafhængighed så meget som muligt, og på sigt dermed bidrage til bæredygtig udvikling.

Ved hjælp af koncertmidlerne er der blevet igangsat en række indkomstskabende aktiviteter, bl.a. indkøb af transportmidler til et lokalt bus- og transportselskab, drevet af KROBODAN Ghana, oprettelse af en internetcafé, EDB-træningscenter etc. Aktiviteterne bidrager til finansieringen af foreningen s daglige drift og til igangsættelse af nye udviklingsinitiativer.

busser

Busser til KROBODAN Ghana

Derudover er der givet støtte til udvikling af flere helt nye projekter samt til oprettelse af og produktionsfaciliteter til Fair Trade virksomheden, KROBODAN Beads Ltd

Virksomheden producerer perler og smykker af genbrugsglas og er blevet til i et samarbejde med den danske smykkedesigner Pernille Bülow, som designer, udvikler og aftager hovedparten af smykkeproduktionen. KROBODAN Beads Ltd. beskæftiger 60 kvinder, alle enlige mødre, som har modtaget mikrolån og træning i smykkeproduktion. Koncertoverskud har bl.a gjort det muligt at leje en ny bygning til produktion af perler og smykker.

Vi har sammen med KROBODAN Ghana skabt erfaringer med mikrokreditter, opsparings- og lånegrupper samt ikke mindst udviklings-konceptet alternative livelihood, siden 2005 hvor vi støttede de første forsøg gennem 2 pilotprojekter. Siden har vi med yderligere støtte været med til at udvikle 2 nye projekter og fået 3,4 mio i DANIDA-støtte til igangsættelse af indkomstforbedrende aktiviteter for 1.000 jordløse bønder og deres familier. ”Alternative Livelihood” (alternativt levebrød) støtter bøndernes evne til at sikre og øge deres indkomster, skabe alternativer til traditionelt (vejrafhængigt) landbrug og giver dem træning.

byggeri2

Hovedbygningen på Centre for Alternative Livelihood Projects er under opførelse, og var nået dette niveau i november 2011.

Projekterne har været meget succesfulde og KROBODAN Ghana er nu i gang med at udvikle og opføre et helt nyt træningscenter - Center for Alternative Livelihood projects – der skal rumme demonstrationslandbrug og –husdyrhold, ”hand-on”-træning, økologisk landbrug mv., og rumme alle KROBODAN Ghanas aktiviteter.

Vi har derfor også taget initiativ til at inddrage KROBODAN Ghana og deres meget positive erfaringer i udviklingen af det nye projekt, Alternative Livelihood for Landless Farmers, i Upper East Region, Ghana.

Donation af projektbil i 2008.

Støtte til produktionsfaciliteter på KROBODAN Beads Ltd.

Støtte til KROBODANs Internet Café.
Web: Crawfurd Media

© 2020 Hammershus Fairtrade | Strandvejen 80 | 3770 Allinge | Tlf. +45 24243131 |  info@hammershusfairtrade.dk