Hammershus Fairtrade

Afrikansk kunsthåndværk og fair trade

Overskuddet

Hammershus fairtrade Concerts støtter Fairtrade og anden hjælp-til-selvhjælp i Afrika

Hvert år fordeles overskuddet fra koncerten til bæredygtige projekter i Afrika. Tanken bag denne fordeling er at støtte Fairtrade og anden form for hjælp-til-selvhjælp – dvs. initiativer der kan sætte en langsigtet og bæredygtig udvikling i gang.

Støtten har bidraget til beskæftigelse for mere end 1.400 personer og deres familier, og har forbedret tilværelsen for mere end 10.000 mennesker

Hammershus Fairtrade concert er blevet afholdt årligt siden 2005 og har genereret et direkte overskud på 1,1 mio kr. Beløbet er blevet investeret i mange forskellige indkomstskabende aktiviteter samt fundraising, hvilket vil sige, at støttebeløbet i mellemtiden er blevet mangedoblet. Den relaterede fundraising er i perioden på over 5 mio. kr. og de samlede midlet skaffet via koncerten er på ca. 6,2 mio kr.

Se mere på vores nye film herunder (10 min.): Fra Hammershus til Afrika.

Støtten har bidraget til beskæftigelse for mere end 1.400 mennesker, hvoraf 70-80% er kvinder fra udsatte grupper, bl.a. enker og enlige mødre. 

Støtten er først og fremmest gået til marginaliserede grupper i Ghana : Upper East Region, Nordghana, som er landets fattigste område, og Yilo Krobo distriktet i Eastern Region i det sydøstlige Ghana.

Upper East Region i det nordlige Ghana er et område præget af ekstrem fattigdom - 80% af befolkningen lever under FN's fattigdomsgrænse, dvs. for mindre end en dollar om dagen. 

 Distriktshovedstaden hedder Bolgatanga, og hovedparten af befolkningen lever som bønder i de spredte landsbyer på den tørre savanne. I 8-9 måneder af året er der tørtid, og landbruget ligger stille. For at skabe en supplerende indkomst, fletter folk kurve i denne periode - og forsøger at sælge dem til eksport. 

Hammershus Fairtrade har siden 2001 støttet bønder og kurveflettere i Nordghana, bl.a. med hjælp fra koncertoverskuddet. 

Læs mere om, hvordan mennesker i Nordghana gennem årene har fået gavn af overskuddet fra Hammershus Fairtrade concert.

I Eastern Region i det sydøstlige Ghana lever minoritetsgruppen, kroboerne, i et isoleret bjergområde, og deres dagligdag er præget af stor fattigdom.

 Kroboerne er afhængige af landbrug, men pga. mangel på landbrug sjord og traditionelle skikke for jorddeling, er de fleste jordløse bønder. De er derfor daglejere, ofte under helt urimelige forhold, og mange ender med at rejse til storbyen for at prøve lykken.Mere end halvdelen af kvinderne er enlige mødre, der i gennemsnit har 4 børn at forsørge.

Langt størstedelen af kroboerne er analfabeter, da de færreste har haft adgang til skolegang. 

Kroboerne har i mange år samarbejdet med danskere, nu i Foreningen Hammershus Fairtrade Concert og tidligere i venskabsforeningen KROBODAN, og har gennem koncerten fået støtte til at udvikle en glasperle- og smykkeproduktion i samarbejde med Pernille Bülow samt projekter for op mod 1.000 jordløse bønder og deres familier.

Læs mere om, hvordan Krobo-folket i Eastern Region, Ghana har fået gavn af overskuddet fra koncerterne.


Se en liste over de støttede aktiviteter fra koncertoverskuddet i årene 2005-2011 (PDF)
Web: Crawfurd Media

© 2020 Hammershus Fairtrade | Strandvejen 80 | 3770 Allinge | Tlf. +45 24243131 |  info@hammershusfairtrade.dk