Hammershus Fairtrade

Afrikansk kunsthåndværk og fair trade

Hvad er Fair Trade?

Fair Trade er en direkte måde at støtte fattige producenter på, men også en indirekte måde at bakke op om en retfærdig og bæredygtig international handelsorden.

Fair Trade defineres som et handels-partnerskab, der er baseret på dialog, gennemsigtighed og respekt, og som tilstræber større retfærdighed i international handel. Fair Trade bidrager til bæredygtig udvikling ved at tilbyde bedre handelsforhold og ved at sikre rettighederne for marginaliserede producenter og arbejdere – især i Syd.

Ved at handle med så få mellemled som muligt mellem producent og forbruger, kan man sikre at producenter får en anstændig betaling for deres produkter. Fair Trade giver således producenterne mulighed for at bevæge sig fra en sårbar og usikker position, til en position med økonomisk sikkerhed og mulighed for selv-forsørgelse. Man kan kalde systemet for hjælp til selvhjælp.

Essensen af Fair Trade er at respektere menneskelig værdighed, ved at anerkende at fattige mennesker ofte kan og vil selv, blot de får muligheden for at handle på retfærdige vilkår samt støtte til at opnå markedsadgang.

Fair Trade bygger på det gamle slogan ”trade not aid”, d.v.s. at man bør satse på retfærdig handel frem for bistand. Fair Trade adskiller sig således fra traditionel udviklingsbistand, hvor der er en afsender og en ofte passiv modtager, ved i høj grad at involvere mennesker i deres egen udvikling.

Respekt for menneskerettigheder er en vigtig del af Fair Trade. Dette gælder både de specifikke rettigheder for kvinder, børn og etniske minoriteter, men også generelle sociale og økonomiske rettigheder – også kaldet arbejdstagerrettigheder - som omfattet i diverse FN og ILO-konventioner. Fair Trade er samtidig med til at sikre andre basale rettigheder, såsom retten til mad, retten til sundhed og retten til et meningsfyldt liv.

Fair Trade er en aktiv bevægelse med aktører over hele verden, der kæmper for bedre vilkår for producenter i udviklingslande samt større retfærdighed i international handel. Fair Trade bevægelsen arbejder i mange forskellige retninger for at skabe bevidsthed og opmærksomhed på problematikkerne relateret til international handel.

Læs mere om Fair Trade hos Fair Trade Danmark , Fairtrade Mærket Danmark eller WFTO.
Web: Crawfurd Media

© 2020 Hammershus Fairtrade | Strandvejen 80 | 3770 Allinge | Tlf. +45 24243131 |  info@hammershusfairtrade.dk